Rini Setyawati, S.Pd.
NIK: 3213096807690003
NIP: 196907282014112001
NUPTK: 4060747647300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Semarang /28 juli 1969
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Dunia Usaha
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Perum Buana kota baru raya blok B6 no 51 cikampek

085316591019
rinisudibyo8@gmail.com